Transparència

4. CONCURSOS, PREMIS, AJUDES I SUBVENCIONS/11. SUBVENCIONS PER A APIMES/CURS 2016-2017